Sasser Media Lab tar över domänen Aretsforvillare.nu som låter folket nominera och välja ”Årets Förvillare”

Arets-forvillare-2tummarPRESSMEDDELANDE. PR- och webbyrån Sasser Media Lab tar över domänen Aretsforvillare.nu för att avlasta förra domänägaren en fd docent på KI. Aretsforvillare.nu:s utmärkelse är en travesti på föreningen Vetenskap och Folkbildnings utmärkelse med samma namn dvs ”Årets förvillare”.

Syftet med Aretsforvillare.nu var ursprungligen att markera att det inte bara är grindvaktföreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) som kan utse Årets Förvillare. VoF har tidigare utsett särskilt alternativmedicinare, föreningar och personer som står för tankar och vetenskapliga inriktningar som VoF anser inte utgör ”mainstream-konsensus” eller inte är tillräckligt politiskt alternativt naturvetenskapligt ”korrekta”. Det var VoF som ursprungligen lanserade utmärkelsen ”Årets Förvillare” år 1987.

PR- och webbyrån Sasser Media Lab tog 2011 fram idén att skapa ett alternativt pris med samma namn dvs ”Årets Förvillare” med avsikten att driva med VoF och för att minska den negativa effekt som en lång rad personer fått utstå åren 1987-2011 pga av fulpriset.

Jag läste om och pratade med många individer som genomlidit allt från missfall, självmordstankar, förstörda karriärer, mobbning till utanförskap på arbetsplatsen på grund av fulpriset som ingen ville ha.

Att påverka VoF att upphöra med att dela ut fulpriset var inte framkomligt. De vägrade lyssna. Det fanns bara en utväg, att se till att VoF genom ett ”practical joke” själva fick fulpriset, vilket också skede 2011. Tanken var att ingen ska kunna Googla ”Årets Förvillare” utan att få upp VoF bland sökträffarna.

Snabbt insåg vi att priset faktiskt demokratiskt kan röstas fram av svenska folket och att svenskarna även kan nominera sina egna kandidater. Det var bra för det spädde ytterligare ut prisets gifteffekt och gör det på sikt än mer meningslöst att dela ut, för alla kunde helt plötsligt få det, till och med svenska myndigheter och andra spelare inom etablissemanget.

Det nya målet var att få medierna att sluta skriva om det varje årsskifte när VoF gav ut priset. Vi nådde målet i januari 2013. Inget medie ville då längre skriva om vem som fått VoF:s utmärkelse. Priset ”Årets Förvillare” var därmed inte längre ett vapen som etablissemangets grindvakter kunde använda mot de som tänkte annorlunda, säger Torbjörn Sassersson, PR och webbkonsult.

Faktum är att egentligen kan vilken bloggare eller Facebook’are  som helst utse ”Årets Förvillare”. Ingen kan ha ensamrätt till utmärkelsen. Vem som helst kan idag få priset av vem som helst utan att riskera något annat än att man är en del av en intressant samhällsdebatt.

I framtiden hoppas jag samhällsdebatten ska kunna existera utan att någon pekar ut någon annan som en idiot. Sakfrågorna ska kunna diskuteras utan pekpinnar, säger Torbjörn Sassersson. Då kan fulpriset ”Årets Förvillare” avlivas för gott.

En ny administratör för Aretsforvillare.nu ska utses.

Se även sajten Vetenskap och Folbildning.nu