Torbjörn Sassersson är tillförordnad webbredaktör för norska TV-Helse.se

Torbjörn Sassersson är from juni 2017 tillförordnad webbredaktör för norskägda TV-Helse.se en hälsoportal som innehållsmässigt fokuserar på videomaterial och artiklar om hälsa, medicin, kostråd, träning och livsstil. 

TV-Helse.se har positionerat sig mellan alternativmedicinska portaler och ordinarie vårdsajter med inriktning mot skolmedicin. Det betyder att TV-Helse tar intryck från båda sidor.

TV-Helse har en positiv syn på hälsa och lyfter därför fram ny forskning och nya rön som bidrar till självhjälp och kunskap om hälsa och tillfrisknande.

TV-Helse.se har en modersajt med adressen TV-Helse.no. Ägarföretaget heter TV-Helse AS och finns i Oslo. Svenska upplagan hämtar delvis material från TV-Helse.no i svensk översättning. Kanalerna är reklamfinansierad.

Förutom att Torbjörn Sassersson ska sköta redaktörsarbetet ingår målsättningar att skapa kännedom om TV-Helse.se för en större läsargrupp i Sverige. Arbetet är ett deltidsuppdrag.

Pressmeddelande

Torbjörn Sassersson lämnar ägargruppen i Stockholm Group

Sassersson-Sthlm-Group-670px

Pressmeddelande 18 maj 2015, uppd. kl 22:03 den 20 maj 2015*

Torbjörn Sassersson som är en av grundarna av nätverksföreningen Stockholm Group World Trade Association and Investments och en av 10 ägare i bolaget Stockholm Group World Trade and Investments AB, har beslutat sig för att överlämna sin 10%-iga aktiepost till ny delägare.

Föreningsdelen av Stockholm Group har sedan början på 2014 arrangerat ett antal nätverksmöten för delegationer och deltagare från ett 20-tal ambassader samt intressanta företag inom framförallt cleantech. Syftet med föreningen och bolaget är att bygga affärssamarbeten med utlandet och stimulera svensk export av cleantech samt miljövänlig energi- och transportteknik till bla Asien, Afrika och Mellanöstern. Stockholm Group har besökt flertalet länder för att starta affärsprocesser.

Sassersson var en av fyra personer som var med och byggde upp verksamheten under hösten 2013. Han var föreningens första ordförande och var sedan med och bildade konsultbolaget under våren 2015. På grund av tidsbrist valde Sassersson att i maj 2015 meddela att denne avser överlämna sin ägarandel.

Jag kommer att fortsätta vara med i nätverksklubben* eftersom jag under nätverksmötena fått flera fantastiska kontakter med personer i Sverige och andra länder på potenta nivåer. Det är intressant att se hur internationella affärer och politik idag går hand i hand på gott och ont. Jag är imponerad av den integritet jag ser i vissa människor, att allt inte bara handlar om pengar, utan om större framtidsvisioner där bra teknik arbetar till fördel för mänsklig utveckling, miljö och naturresurser.

Torbjörn Sassersson kommer i fortsättningen att satsa på sin nättidning NewsVoice.se och viss kärnverksamhet i sitt informationsbolag Sasser Media Lab AB.

Stockholm Groups hemsida

Frågor om detta pressmeddelande hänvisas till telefonnummer: 070-782 00 20

Foto: Elinor Engkvist | Tellastory.se

Vad är priset för ett dåligt rykte på webben?

Ett mindre företag kan idag sänkas helt på grund av en enskild person som använder webben som vapen. För ett större företag kan förlusten räknas i miljontals kronor. En enskild person som fått dåligt rykte på nätet lider av utebliven månadslön.

Vi har idag en internetvärld med en ibland hänsynslös destruktiv kraft. En enskild person kan få ett företag att lida stora intäktsbortfall och till och med orsaka konkurs. Visst kan företag göra fel och måste rätta sig, men ibland finns inga proportioner mellan kundens missnöje och priset företaget får betala. Ändå agerar få enskilda personer eller företag i förebyggande syfte. Anledningen är att  de inte har gjort några kalkyler.

Läs hela artikeln på Personal Branding Academy