Arrangera och marknadsför ett event

Om ditt företag behöver support för era egna evenemang kontakta mig så kan vi lägga upp en handlingsplan.

Referenser
Robert Hastings, ABF-Huset, 2009
Lyn Buchanan, 2007
Kulturhuset Stockholm, 2005-2006
Smart Home Expo, 2003
Smarta Hem Media
Telia, intern workshop, 2002